Hans Bisgaard, professor, overlæge, Dr. Med. | BørneAstmaKlinikken

Hans Bisgaard, professor, overlæge, Dr. Med.

Hans Bisgaard er professor i børnesygdomme ved Københavns Universitet og overlæge ved Dansk BørneAstma Center. Han har desuden arbejdet som adjungeret professor ved USA's center for børneastma i Denver, Colorado.

Han er doktoreret i medicin på disputats om leukotrienernes rolle ved astma. Den kliniske forskning i børneastma og -allergi har været i fokus i hele karrieren og han har opbygget den kliniske forskningsenhed COPSAC hvorfra der er udgået en række phd og disputats afhandlinger. Forskningen er belønnet med patentprisen og en række internationale priser for forskning i børneastma.

Forskningsresultaterne er præsenteret i en mere end 200 peer-review artikler i internationale tidsskrifter samt i bøger og Editorials og ved foredrag ved videnskabelige møder overalt i verden.

Hans Bisgaard er leder af Dansk BørneAstma Center, hvis formål er kvalitetsudvikling af behandling af børneastma i Danmark.

To teenage døtre sikrer nærkontakt med virkeligheden.

BørneAstmaKlinikken v/ Professor, overlæge, dr med, Hans Bisgaard
Portnerboligen, Bernstorff Slot og Slotshaver
Vældegårdsvej 56
2820 Gentofte
© 2016